Продукция бренда: Kanam Latex Industries Pvt.Ltd/Mercator Medical S.A.